Priėmimas į 5 klasę

2021–2022 m. m. bus priimti 104 mokiniai (52 berniukai ir 52 mergaitės). Bus suformuotos keturios penktosios klasės (berniukų ir mergaičių po lygiai kiekvienoje).

Klasės formuojamos pagal užsienio kalbą:

  1. I užsienio kalba – anglų,  II užsienio kalba (vokiečių / prancūzų / rusų) pradedama mokyti 6 klasėje;
  2. vokiečių / anglų kalbų – mokoma vienodu pasiekimų lygmeniu nuo 5 klasės.
     

Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, VJG rengia dviejų etapų konkursą:

  1. Bendrųjų gebėjimų vertinimo testas (toliau – Testas);
  2. pokalbis su Priėmimo komisija.
     

Testas atliekamas raštu arba elektroniniu būdu (esant nepalankiai epideminei situacijai) gegužės 29 d. Trukmė 40 min. Kas tikrinama

Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.

Daugiau informacijos: Mokinių priėmimo 2021-2022 m.m. į 5 klases tvarkos aprašas
 

 

Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių VJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.