Projekto koordinatorius

Vilniaus Universitetas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius

Projekto informacija


Projekto kodas: 2020-1-LT01-KA226-SCH-094766

Projekto tinklapis https://www.dataliterateproject.eu/ 

Projekto pradžia: 01/04/2021

Projekto pabaiga: 31/03/2023


Partneriai:

Vilniaus universitetas (Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas) (projekto koordinatorius, Lietuva); INOVA+ (Portugalija); Dataninja (Italija); Vilniaus jėzuitų gimnazija (Lietuva); Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama (AESG) (Portugalija);  Instituto de Educación Secundaria "Villa de Albarán” (Ispanija); Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Girolamo Caruso" (Italija)

Temos: duomenų raštingumas; skaitmeninis duomenų raštingumas; skaitmeninės kompetencijos; skaitmeninis švietimas vidurinėse mokyklose.

Projekto santrauka:

Projekto "Data Literate" misija yra aiškiai apibrėžta ir labai konkreti: įgalinti tęstines iniciatyvas tobulinti skaitmeninio duomenų raštingumo kompetencijas bendrojo lavinimo mokyklose, taikant praktinį bendradarbiavimo metodą. Šis metodas leis ne tik mokytojams, bet ir mokyklų vadovams bei moksleiviams pagerinti savo skaitmenines kompetencijas, akcentuojant duomenų raštingumo įgūdžius.

Aktyviai prisidėdamas prie mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo duomenų raštingumo srityje per holistinio, bendradarbiavimą skatinančio požiūrio taikymą, suburiantį mokyklų bendruomenes bei mokymo ir duomenų raštingumo ekspertus, projektas padės spręsti ne tik specifinius iššūkius, kilusius COVID-19 pandemijos akistatoje, tačiau kartu prisidės ir prie Europos komisijos kvietimo sutelkti pastangas plėtojant bendrąją Europos švietimo sistemų erdvę.

logooo