Priėmimas

Kasmet vykdomas priėmimas į 1 (pradinę) klasę, 5 klasę ir 9 (I gimnazijos) klasę pagal gimnazijos savininko patvirtintus tvarkos aprašus. Informacija apie einamųjų metų priėmimo tvarką paskelbiama prieš 1-3 savaites iki registracijos pradžios.

2022-2023 mokslo metų priėmimo organizavimo informacija:

Priėmimas į 1 (pradinę) klasę (registracija nuo 2022 m. sausio 10 iki vasario 4 d.)

Priėmimas į 5 klasę (registracija bus paskelbta iki 2022 m. vasario 1 d.)

Priėmimas į 9 (I gimnazijos) klasę (registracija bus paskelbta iki 2022 m. vasario 1 d.)

Papildomas priėmimas į kitas klases nebus vykdomas.