Klasių vadovai

2023–2024 m. m.

Klasė

Pavardė, vardas

1a

Leščevičienė Alina, Gasianec Inesa

2a

Narkevičienė Skaidra, Balčiūnaitė Birutė

3a

Želnienė Aurelija, Micutaitė Neringa

4a

Correia Audronė, Sachanevičienė Margarita

 5a

Tautkienė Jelena

5b

Pavalkienė Jolita

5c

Kairevičienė Rasa

5d

Zabelevičius Aidas

6a

Charašauskienė Lina

6b

Ambrazaitienė Milda

 6c

Šulinskienė Vaiva

 6d

Gudonytė Šuksterienė Loreta

7a

Narušis Paulius

7b

Pagalienė Ilona

7c

Trakas Karolis

7d

Dzimidavičius Antanas

8a

Račkauskienė Živilė

8b

Jurkuvėnienė Rasa

8c

Leščevičius Rimvydas

8d

Bortkevičius Kornelijus

8e

Giniotytė Ieva

 Ia

Bačinskienė Skirmantė

Ib

Rudzevičienė Rasa

 Ic

Vaicekauskienė Ala

 IIa

Tupinis Gvidas

 IIb

Sungailaitė Goda

 IIc

Limontienė Lina

 IId

Mališauskas Mykolas

 IIIa

Navikienė Digna

IIIb

Čepienė Lina

IIIc

Brazauskienė Ingrida

IVa

Žakienė Odeta

IVb

Jovaišienė Asta

IVc

Valienė Renata