Priėmimas į 1 (pradinę) klasę

2021–2022 m. m. bus suformuota viena pirmokų klasė (po lygiai berniukų ir mergaičių). Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, VJG rengia konkursą, kurio etapai:

  • prašymo-motyvacinės anketos pateikimas: nuo sausio 11 d. 10 val. iki kovo 11 d. 16 val.
  • pokalbis su priėmimo komisija (tik pakviestiems): balandžio mėn.

Duomenys apie įstojimą/neįstojimą paskelbiami iki balandžio 30 d.

Daugiau informacijos rasite priėmimo tvarkos apraše:

Priėmimo į 1 (pradinio ugdymo) klasę tvarkos aprašas