Priėmimas į 1 (pradinę) klasę

Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems 2024 metais sueina 7 metai.
Gali būti priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vaikai, kuriems 2024 metais sueina 6 metai, jeigu vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais jam suėjo 5 metai).

2024–2025 m. m. bus suformuota viena pirmokų klasė (po lygiai berniukų ir mergaičių). Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, VJG rengia konkursą, kurio etapai:

  • prašymo-motyvacinės anketos pateikimas ir priėmimo vykdymo mokesčio sumokėjimas: nuo 2023 m. gruodžio 18 d. 10.00 val. iki 2024 m. sausio 15 d. 16.00 val. ANKETA
  • pokalbis su priėmimo komisija (tik pakviestiems): vasario 26–kovo 22 d.

Duomenys apie įstojimą/neįstojimą paskelbiami iki kovo 27 d. 17.00 val.
Įstojusieji pasirašo Mokymo sutartis ir pateikia dokumentus iki balandžio 8 d. 16 val.

Daugiau informacijos apie reikalavimus, dokumentus, terminus ir mokesčius priėmimo tvarkos apraše:

Priėmimo į pradinio ugdymo programos 1-ąją klasę tvarkos aprašas

 

Gimnazijos ir savito ugdymo sistemos pristatymas vyks 2024 m. sausio 15 d. 17 val. nuotoliniu būdu. 
Prisijungimo nuoroda bus paskelbta čia sausio 15 d. 16.00 val.