Priėmimas į 1 (pradinę) klasę

Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems 2023 metais sueina 7 metai.
Gali būti priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vaikai, kuriems 2023 metais sueina 6 metai, jeigu vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais jam suėjo 5 metai).

2023–2024 m. m. bus suformuota viena pirmokų klasė (po lygiai berniukų ir mergaičių). Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, VJG rengia konkursą, kurio etapai:

  • prašymo-motyvacinės anketos pateikimas ir priėmimo vykdymo mokesčio sumokėjimas: nuo 2022 m. gruodžio 12 d. 10.00 val. iki 2023 m. sausio 6 d. 16.00 val. ANKETA
  • pokalbis su priėmimo komisija (tik pakviestiems): vasario 20–kovo 10 d.

Duomenys apie įstojimą/neįstojimą paskelbiami iki kovo 24 d. 17.00 val.
Įstojusieji pasirašo Mokymo sutartis ir pateikia dokumentus iki kovo 31 d. 16 val.

Daugiau informacijos apie reikalavimus, dokumentus, terminus ir mokesčius priėmimo tvarkos apraše:

Priėmimo į pradinio ugdymo programos 1-ąją klasę tvarkos aprašas

 

Priėmimo tvarkos aprašo ir savito ugdymo sistemos pristatymas vyks 2023 m. sausio 12 d. 18 val. VJG Didžiojoje salėje. 
Būtina išankstinė registracija