Tėvų maldos grupė

Tėvų maldos grupė renkasi trečiadieniais 18 val. gimnazijos koplyčioje. Mes siekiame prisidėti prie gimnazijos tikslo kurti krikščionišką bendruomenę savo malda, asmeniniu dvasiniu tobulėjimu ir pagalba sielovados komandai. Į šią maldos grupę kviečiami ir labai laukiami visi tėveliai. Aukime ir stiprinkime mūsų bendruomenę drauge!

2021 m. sausio - balandžio mėnesiais, trečiadieniais vyks ALFA kursas, kuris keičia įprastą maldos grupės tvarką. Visi norintys kviečiami dalyvauti ALFA kurse, o jau dalyvavę, kviečiami jungtis į savanorystę – malda, pagalba „virtuvėje“ arba grupelių kuravime. Į savanorystę paprastai jungiasi ir maldos grupės nariai.

Mokslo metų laiku (išskyrus kai vyksta ALFA.) kartą per mėnesį – trečiąjį trečiadienį gimnazijos koplyčioje 18 val. vyksta šv. Mišios. Į jas kviečiami visi gimnazijos mokinių tėvai.

Įėjimas į koplyčią yra pro geležinius vartus, esančius kairėje prie centrinio įėjimo į Šv. Kazimiero bažnyčią. Perėjus kiemą įeiname pro jėzuitų vienuolyno duris. Koplyčia yra rūsyje. Maldos grupės metu prie įėjimo durų pakabiname žibintą su degančia žvake.

Esant užrakintiems vartams ar norint pasiteirauti apie maldos grupę, galima skambinti: 8 699 24862 (Kęstutis), 8 687 26401 (Mindaugas), 8 699 61352 (Aurelija)

Nuoširdžiai kviečiame visus tėvelius nelikti nuošaly, o aktyviai įsijungti į bendruomenės veiklą, kad mūsų gimnazija augtų, stiprėtų ir garsėtų ne vien akademiniais pasiekimais, bet ir neštų Gerąją Naujieną į kasdienius žmonių gyvenimus.

Keletas atsiliepimų iš tėvų, kas jiems yra ši grupė:

Tai tiesioginis pasidalinimas su artimu, kaip tikėjimas keičia mintis, veiklą, santykius. Tai galimybė atvirai pasakyti kitam žmogui ir galimybė kitą žmogų suprasti. Edita B.

Būdama šioje grupelėje supratau, kad Dievas  neturi ne tik kitų rankų, tik mūsų rankas, bet ir kitų lūpų apie save ir mums prabilti, tik mūsų lūpas. Ir dar labai aiškiai pajutau, kad Dievas yra "veiksmažodis". Raimonda K.

Tai vieta kur pasidalinti rūpesčiai sumažėja, pasidalinti džiaugsmai padidėja. Čia galiu atvirai dalintis ir bendraudamas tobulėti. Mindaugas G

Tai jėzuitiškai katalikiška psichoterapinė grupė, padedant išgyventi sunkesnius gyvenimo kelio momentus ir įkvepianti evangeliniams darbams. Ona B.

„Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20) . Jurgita L.N.