Tėvų maldos grupė

Tėvų maldos grupė renkasi trečiadieniais 18 val. gimnazijos koplyčioje. Mes siekiame prisidėti prie gimnazijos tikslo kurti krikščionišką bendruomenę savo malda, asmeniniu dvasiniu tobulėjimu ir pagalba sielovados komandai. Į šią maldos grupę kviečiami ir labai laukiami visi tėveliai. Aukime ir stiprinkime mūsų bendruomenę drauge!

Įėjimas į koplyčią yra pro geležinius vartus, esančius kairėje prie centrinio įėjimo į Šv. Kazimiero bažnyčią. Perėjus kiemą įeiname pro jėzuitų vienuolyno duris. Koplyčia yra rūsyje. Maldos grupės metu prie įėjimo durų pakabiname žibintą su degančia žvake.

Esant užrakintiems vartams ar norint pasiteirauti apie maldos grupę, galima skambinti: 8 699 24862 (Kęstutis), 8 699 14668 (Ona), 8 699 61352 (Aurelija)

Nuoširdžiai kviečiame visus tėvelius nelikti nuošaly ir aktyviai įsijungti į bendruomenės veiklą, kad mūsų gimnazija augtų, stiprėtų ir garsėtų ne vien akademiniais pasiekimais, bet ir neštų Gerąją Naujieną į kasdienius žmonių gyvenimus.

ALFA kursas

Sausio - balandžio mėnesiais, trečiadieniais vyks ALFA kursas, kuris keičia įprastą maldos grupės tvarką. Visi norintys kviečiami dalyvauti ALFA kurse, o jau dalyvavę, kviečiami jungtis į savanorystę – malda, pagalba „virtuvėje“ arba grupelių kuravime. Į savanorystę paprastai jungiasi ir maldos grupės nariai.

Šv. Mišios

Mokslo metų laiku (išskyrus, kai vyksta ALFA) kartą per mėnesį – trečiąjį trečiadienį jungiamės į Šv. Kazimiero bažnyčioje 17:30 val. vykstančias šv. Mišias su specialia intencija.  Į jas kviečiami visi gimnazijos mokinių ir alumnų tėvai.

 

Keletas atsiliepimų iš tėvų, kas jiems yra ši grupė:

Tai tiesioginis pasidalinimas su artimu, kaip tikėjimas keičia mintis, veiklą, santykius. Tai galimybė atvirai pasakyti kitam žmogui ir galimybė kitą žmogų suprasti. Edita B.

Būdama šioje grupelėje supratau, kad Dievas  neturi ne tik kitų rankų, tik mūsų rankas, bet ir kitų lūpų apie save ir mums prabilti, tik mūsų lūpas. Ir dar labai aiškiai pajutau, kad Dievas yra "veiksmažodis". Raimonda K.

Tai vieta kur pasidalinti rūpesčiai sumažėja, pasidalinti džiaugsmai padidėja. Čia galiu atvirai dalintis ir bendraudamas tobulėti. Mindaugas G

Tai jėzuitiškai katalikiška psichoterapinė grupė, padedant išgyventi sunkesnius gyvenimo kelio momentus ir įkvepianti evangeliniams darbams. Ona B.

„Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20) . Jurgita L.N.