Mokytojai

Pareigos/ mokomasis dalykas Vardas Pavardė Kvalifikacija Pastabos
Anglų k. Milda Ambrazaitienė Vyr. mokyt. laikinai nedirba
Anglų k. Robertas Bitinas Vyr. mokyt.  
Anglų k. Rasa Blažonienė Mokyt.  
Anglų k. Lina Charašauskienė Vyr. mokyt.  
Anglų k. Daina Gabrielsson Vyr. mokyt.  
Anglų k. Gytė Kiesienė Metod.  
Anglų k. Judita Kuralavičiūtė Mokyt.  
Anglų k. Vilija Liepuonienė Vyr. mokyt.  
Anglų k. Irena Nakliudienė Ekspert.  
Anglų k. Goda Sungailaitė Mokyt.  
Anglų k. Jelena Tautkienė Mokyt.  
Anglų k. Lina Valatkienė Vyr. mokyt.  
Biologija Loreta Gudonytė Šuksterienė Vyr. mokyt.  
Biologija Simas Ignatavičius Ekspert.  
Biologija Jolanta Jakšienė Vyr. mokyt.  
Biologija Jurgita Maigytė Vyr. mokyt.  
Biologija Paulius Narušis Mokyt.  
Biologija Ala Vaicekauskienė Ekspert.  
Chemija Skirmantė Bačinskienė Metod.  
Chemija Rasa Rudzevičienė Metod.  
Dailė Jolita Pavalkienė Vyr. mokyt.  
Dailė Vaiva Šulinskienė Mokyt. laikinai nedirba
Ekonomika Danutė Bareikienė Metod.  
Filosofija Lukas Ambraziejus, SJ Mokyt.  
Fizika Antanas Dzimidavičius Mokyt.  
Fizika Stasė Traigienė Ekspert.  
Fizinis ugdymas Kornelijus Bortkevičius Mokyt.  
Fizinis ugdymas Juozapas Algirdas Keršulis Mokyt.  
Fizinis ugdymas Rimvydas Leščevičius Mokyt.  
Fizinis ugdymas Danutė Revuckienė Metod.  
Fizinis ugdymas Renata Valienė Vyr. mokyt  
Gamta ir žmogus Rasa Jurkuvėnienė Mokyt.  
Geografija Loreta Gudonytė Šuksterienė Metod.  
Geografija Renata Valienė Metod.  
Grafinis dizainas Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė Mokyt.  
Informatika Darius Bakšys Metod.  
Informatika Eglė Jasutė Vyr. mokyt.  
Informatika Jurgita Maigytė Vyr. mokyt.  
Informatika Karolis Trakas Mokyt. (neat.)  
Informatika Gvidas Tupinis Mokyt. (neat.)  
Istorija Kristina Januškienė Vyr. mokyt.  
Istorija Asta Jovaišienė Metod.  
Istorija Ilona Pagalienė Metod.  
Lietuvių k. Sigutė Balčiūnienė Metod.  
Lietuvių k. Gerlanda Griškevičienė Ekspert.  
Lietuvių k. Gabrielė Kutelytė-Savickienė Mokyt.  
Lietuvių k. Lina Limontienė Metod.  
Lietuvių k. Digna Navikienė Ekspert.  
Lietuvių k. Živilė Račkauskienė Vyr. mokyt.  
Lietuvių k. Edita Šicaitė, SSC Metod.  
Lietuvių k. Dalia Švažienė Metod.  
Lietuvių k. Jūratė Vilčiauskaitė-Smelstorienė Vyr. mokyt.  
Lietuvių k. Auksė Zavickienė Metod.  
Matematika Laimutė Blaškevičienė Vyr. mokyt.  
Matematika Ingrida Brazauskienė Metod.  
Matematika Eglė Jasutė Vyr. mokyt.  
Matematika Rasa Kairevičienė Metod.  
Matematika Danguolė Kasinskienė Metod.  
Matematika Edita Lučnikovienė Vyr. mokyt.  
Matematika Zina Šiaulienė Ekspert.  
Matematika Karolis Trakas Mokyt. (neat.)  
Muzika Gabrielė Kutelytė-Savickienė Mokyt.  
Muzika Dovilė Mačiukaitė-Krasauskienė Vyr. mokyt.  
Muzika Neringa Sidaugaitė Mokyt.  
Pilietiškumo pagrindai, istorija Juozapas Labokas Mokyt.  
Pradinės kl. Alina Budrienė Mokyt.  
Pradinės kl. Audronė Correia Mokyt.  
Pradinės kl. Margarita Sachanevičienė Mokyt.  
Pradinės kl. Aurelija Želnienė Vyr. mokyt.  
Prancūzų k. Inga Andrijauskienė Metod.  
Retorika Vida Lipskytė Ekspert.  
Rusų k. Ana Jankelevič Ekspert.  
Šokiai Kristina Piekautaitė Mokyt.  
Teatras Ieva Giniotytė Mokyt.  
Teatras Vida Lipskytė Ekspert.  
Teatras Eugenija Sutkutė-Toliušienė Mokyt. laikinai nedirba
Technologijos Daiva Brazdeikienė Metod.  
Technologijos Rasa Jurkuvėnienė Metod.  
Technologijos Mindaugas Masaitis Mokyt.  
Technologijos Marius Narvilas Vyr. mokyt.  
Technologijos Vaiva Šulinskienė Mokyt. laikinai nedirba
Tikyba Lukas Ambraziejus, SJ Mokyt.  
Tikyba Algimantas Gudaitis, SJ Metod.  
Tikyba Lina Jakučionienė Metod.  
Tikyba Vytautas Sadauskas, SJ Metod.  
Tikyba Daiva Sadauskienė Mokyt.  
Tikyba Milda Vitkutė Mokyt.  
Vokiečių k. Lina Charašauskienė Vyr. mokyt.  
Vokiečių k. Lina Čepienė Metod.  
Vokiečių k. Ulrike Jansen Mokyt.  
Vokiečių k. Alma Prakaitytė Metod.  
Vokiečių k. Janina Robert Mokyt.  
Vokiečių k. Odeta Žakienė Metod.  
Vokiečių k. Sigita Žurauskienė Metod.  

Peržiūrėti Excel lentelę

Neformalus ugdymas

Vardas

Pavardė

Pareigos/mokomasis dalykas

Kvalifikacija

Pastabos

Brigita

Katlioriūtė

Debatai (anglų k.)

Mokyt. (neat.)

 

Agnė

Lisauskaitė

Kinų k.

Mokyt.

 
Eduardas Juška „Neįmanomų“ uždavinių klubas Metod.  
Vaidas Sakalauskas Šachmatų treniruotės