Priėmimas į 5 klasę

Testo vykdymas

Kandidatai gegužės 29 d. atvykdami į testą vadovaujasi el. paštu gauta informacija ir į Gimnaziją ateina per laiške nurodytą įėjimą:___

2021–2022 m. m. bus priimti 104 mokiniai (52 berniukai ir 52 mergaitės). Bus suformuotos keturios penktosios klasės (berniukų ir mergaičių po lygiai kiekvienoje).

Klasės formuojamos pagal užsienio kalbą:

  1. I užsienio kalba – anglų,  II užsienio kalba (vokiečių / prancūzų / rusų) pradedama mokyti 6 klasėje;
  2. vokiečių / anglų kalbų – mokoma vienodu pasiekimų lygmeniu nuo 5 klasės.
     

Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, VJG rengia dviejų etapų konkursą:

  1. Bendrųjų gebėjimų vertinimo testas (toliau – Testas);
  2. pokalbis su Priėmimo komisija.
     

Testas atliekamas raštu arba elektroniniu būdu (esant nepalankiai epideminei situacijai) gegužės 29 d. Trukmė 40 min. Kas tikrinama

Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.

Daugiau informacijos: Mokinių priėmimo 2021-2022 m.m. į 5 klases tvarkos aprašas
 

Kandidatų registracija

Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo kovo 1 d. 10.00 val. iki gegužės 14 d. 17.00 val.

PRAŠYMO NUORODA (aktyvi nuo kovo 1 d. 10 val.)

Papildomi dokumentai atsiunčiami el. paštu iki gegužės 14 d. 17.00 val.

 

Susitikimas su VJG administracija

Balandžio 10 d. 10 val. organizuojamas susitikimas su gimnazijos administracija, kurio metu bus pristatoma gimnazija, pagrindiniai taikomi ugdymo principai, galimi ugdymo programų nesutapimai, ugdymo turinio ir proceso savitumai bei priėmimo tvarkos aprašas.

Registracija susitikimui iki balandžio 7 d.

 

Informacinis susitikimas apie vokiečių kalbą

Gegužės 13 d. 18.30-19.30 val. Vokiečių kalbos koordinatorius Vilniuje kviečia daugiau sužinoti apie vokiečių kalbos mokymąsi ir galimybes. Plačiau

 

Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių VJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.

Atnaujinta: 2021-05-28