Projektai

Aštuntokų projektas Jėzuitai ir Vilnius

Tai kasmetinis gimnazijos aštuntokų projektas, kurio metu jie renka informaciją apie Jėzuitų draugijos ženklus ir istorijas Vilniuje. Projektui parinkome temą „Jėzuitiškumas gimnazijos kasdienybėje“. Kūrybiniuose projekto darbuose mokiniai turėjo atsakyti į šiuos klausimus:

Kaip jūs kiekvienas patiriate jėzuitiškumą būdami gimnazijoje, mokydamiesi pamokose, dalyvaudami įvairiose renginiuose. Ką jums reiškia būti gimnazijos dalimi? Ar jus kas nors visus vienija? Ką jau esate gavę per tuos keturis metus besimokydami gimnazijoje?

Pirmą projekto dieną mokiniai supažindinti su jėzuitų ordino susikūrimo istorija, jų kelionę į Lietuvą, jėzuitų kūrimosi sunkumus Lietuvoje bei jėzuitų veiklą nuo XVI a. iki dabar. Didelis dėmesys skiriamas jėzuitams, kurie gyveno ir dirbo Vilniuje.

Antrą ir trečią projekto dienas mokiniai dalyvavo ekskursijose po VU kiemelius, į jėzuitų naujokyną, į Šv. Kazimiero bažnyčią, gimnaziją bei jėzuitų namus. Istorijos mokytoja Asta papasakojo apie jėzuitų veiklą VU, jų pasirengimą tapti tėvais jėzuitais bei įdomia Šv. Kazimiero bažnyčios istorija, parodė namus, kur šiandien gyvena tėvai jėzuitai, parodė buvusį kalėjimą, kur bausmę atlikdavo nepaklusnūs jėzuitai.

Kitas projekto dienas mokiniai, susiskirstę į grupeles, kūrė novelę pagal temą „Jėzuitiškumas gimnazijos kasdienybėje“ ir panaudojant ISSUU programą kūrė interaktyvią skaimeninę knygelę pagal novelės tekstą. Peržiūrėti skaitmenines knygas

 K. Čiurlionio, A. Gainovskio, P. Krupovies, I. Kaukėnaitės, E. Maralio, V. Sidaraitės (8d) skaitmeninė knyga