Tėvų naujienos

Kiek žmoguje gerumo – tiek jame ir gyvenimo!

Gegužės 30 d. įvyko jau VIII-asis Tėvų geradarystės programos renginys „Irkis į Gilumą“. 

Tėvų geradarystės programa, pradėta 2017 m., kasmet duoda gražių Tėvų bendruomenės darbo vaisių. Praėjusiais metais pirmąkart gimnazijos istorijoje buvo įteikti Vilniaus jėzuitų gimnazijos geradario ženklai. Šiais metais Geradario  ženklai įteikti tiems mūsų bendruomenės nariams, kurių pastangos ir kruopštus darbas buvo labai reikalingi ir svarbūs, pradedant mūsų naujos bibliotekos veiklą ir kuriant elektroninę Lojotekos knygų duomenų bazę.  Knygų katalogavimo procesas vyksta iki šiol, bet pirmųjų tėvelių ir mamų triūsas, sisteminant knygas, buvo be galo reikšmingas, nes kūrė kitiems geradarystės pavyzdį. 

Didžiuojamės, kad šie žmonės yra mūsų bendruomenės dalis. Jie jungė ir jungia praeitį, dabartį ir ateitį ypatingu įrankiu – knyga.

Geradario ženklai šiemet įteikti:

Simono ir Kasparo mamai AGNEI IGNATAVIČIENEI 

Rapolo ir Kazimiero mamai JOLITAI SARCEVČIENEI 

Ūlos mamai ASTAI MERKIENEI 

alumno Jorio ir gimnazistės Adelės mamai ELEONORAI DAGIENEI 

Ievos, Eglės ir Dano tėčiui ROMUI LOZOVSKIUI

alumnų Elzos, Gabrielės, Simono ir gimnazistės Marijos mamai GITANAI KREIŠMONIENEI 

alumnų Agnės ir Simono bei gimnazisto Mato mamai AURELIJAI BALIUKONIENEI 

alumno Prano ir gimnazisčių Katrės bei Magdės tėčiui DARIUI KRAUČŪNUI 

abituriento  Adomo tėčiui RAMŪNUI ŽALIUI 

alumno Nedo ir gimnazistės Agnės mamai LAIMAI MATULIONIENEI 

alumnės Agnės ir gimnazisto Lino seneliams: VYGANTUI NEKRAŠUI ir šviesios atminties ZOSEI NEKRAŠIENEI 

mokinio Emilio mamai IEVAI KAIRIENEI

gimnazistų Jono ir Jokūbo mamai DANGUOLEI JAKŠTIENEI

gimnazistės Emilijos  mamai KATAŽINAI VILKAUSKIENEI   

abituriento Dominyko ir gimnazistės Danielės  mamai RASAI BERNOTIENEI

Esame dėkingi, kad savo mintimis apie geradarystės fenomeną renginyje šiemet dalinosi renginio svečias „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius, kurį kalbino mokinės Lukrecijos mama Odeta. Dėkojame Simonui už jautriomis prasmėmis praturtintą istorijų lobyną.

Kitokias istorijas, tačiau nemažiau prasmingas, ir išreikštas vaizdo ir garso formomis, pristatė VJG alumnas Marius Krivičius, dabar dirbantis gimnazijoje audiovizualinių medijų mokytoju. Pristatydamas savo mokinių darbus, didžiausia dovana minėjo per praėjusius dvejus metus kino meno užaugintus pokyčius vaikuose dėl gilesnio yrio į pasaulio ir kartu savęs pažinimą. 

Renginį šiemet papuošė apdovanojimus skinančio gimnazijos mišraus choro „Krantas“ atliekami kūriniai (choro meno vadovė ir dirigentė Neringa Sidaugaitė bei koncertmeisterė Renata Marcinkutė-Lesieur), o renginio vedėjų vaidmenį puikiai atliko mokiniai – aštuntokas Domas Dumbliauskas bei pradinės mokyklos antrokas Markas Peciukevičius.  

 „Gera darysi – gera turėsi. Blogą darysi, bloga turėsi“ – kaip sako mūsų kapelionas Algimantas Gudaitis. 

2024 05 30 Geradarystes12024 05 30 Geradarystes32024 05 30 Geradarystes2