Dėkojame Solidarumo fondo rėmėjams

Dėkojame visiems Vilniaus jėzuitų gimnazijos geradariams (tėveliams, globėjams, rėmėjams) remiantiems mūsų Solidarumo fondą!

Vilniaus jėzuitų gimnazijos Solidarumo fondas skirtas remti mokinių šeimas, turinčias finansinių sunkumų, atlyginimui už mokslą padengti. Fondas sudaromas iš tėvų, rėmėjų aukojamų lėšų. 2022-2023 mokslo metais paaukota suma – 25 998 Eurai, iš kurių beveik 8 tūkst. Eur paaukoti mūsų mokinių tėvų (globėjų), ir virš 18 tūkst. eurų suaukojo rėmėjai iš JAV per Baltijos jėzuitų plėtros projektą.

Dėkojame išeivijos lietuviams ir jų įsteigtam Lietuvių Fondui už skiriamą Saulių šeimos fondo vardinę stipendiją vienam iš VJG mokinių.

2021 LF logo R WEB

Bendrai visos šios Solidarumo fondo lėšos leido 2022-2023 mokslo metais padengti 28-ių vaikų atlyginimo už mokslą išlaidas.