Mokytojai

Gimnazijoje dirbantys mokytojai 

Vardas Pavardė Pareigos/mokomasis dalykas Kvalifikacija Pastabos
Milda Ambrazaitienė Anglų k. Vyr. mokyt. laikinai nedirba
Goda Sungailaitė Anglų k. Mokyt. (neat.)  
Robertas Bitinas Anglų k. Vyr. mokyt.  
Lina Charašauskienė Anglų k. Vyr. mokyt.  
Daina Gabrielsson Anglų k. Vyr. mokyt.  
Irena Januškevičiūtė Anglų k. Metod.  
Gytė Kiesienė Anglų k. Vyr. mokyt.  
Dalia Siniauskienė Anglų k. Metod.  
Vilija Liepuonienė Anglų k. Vyr. mokyt.  
Agnė Vaivadaitė Anglų k. Vyr. mokyt.  
Jelena Tautkienė Anglų k. Mokyt.  
Danutė Butkienė Bibliot. vedėja -  
Loreta Gudonytė-Šuksterienė Biologija Vyr. mokyt.  
Simas Ignatavičius Biologija Vyr. mokyt.  
Jolanta Jakšienė Biologija Vyr. mokyt.  
Rasa Jurkuvėnienė Biologija Mokyt.  
Jurgita Maigytė Biologija Vyr. mokyt.  
Ala Vaicekauskienė Biologija Ekspert.  
Skirmantė Bačinskienė Chemija Metod.  
Rasa Rudzevičienė Chemija Vyr. mokyt.  
Vaiva Šulinskienė Dailė Mokyt.  
Jolita Pavalkienė Dailė Vyr. mokyt.  
Danutė Bareikienė Ekonomika Metod.  
Marytė Šriubšienė Fizika Metod.  
Antanas Dzimidavičius Fizika Mokyt.  
Stasė Traigienė Fizika Ekspert.  
Loreta Gudonytė-Šuksterienė Geografija Metod.  
Renata Valienė Geografija Vyr. mokyt  
Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė Grafinis dizainas Mokyt.  
Jurgita Damušienė Informatika Mokyt.  
Eglė Jasutė Informatika Vyr. mokyt.  
Jurgita Maigytė Informatika Vyr. mokyt.  
Jūratė Valatkevičienė Informatika Vyr. mokyt.  
Tomas Šiaulys Informatika Mokyt.  
Gvidas Tupinis Informatika Mokyt.  
Kristina Januškienė Istorija Vyr. mokyt.  
Asta Jovaišienė Istorija Metod.  
Faustas Meškuotis Istorija Vyr. mokyt.  
Ilona Pagalienė Istorija Metod.  
Kornelijus Bortkevičius Kūno k. Mokyt.  
Saulius Cininas Kūno k. Vyr. mokyt.  
Juozapas Algirdas Keršulis Kūno k. Mokyt.  
Danutė Revuckienė Kūno k. Metod.  
Renata Valienė Kūno k. Vyr. mokyt  
Ona Liandsbergienė Kūno k.  Vyr. mokyt.  
Živilė Račkauskienė Lietuvių k. Mokyt.  
Sigutė Balčiūnienė Lietuvių k. Metod.  
Gerlanda Griškevičienė Lietuvių k. Ekspert.  
Dalia Švažienė Lietuvių k. Metod.  
Lina Limontienė Lietuvių k. Metod.  
Digna Navikienė Lietuvių k. Ekspert.  
Jūratė Vilčiauskaitė-Smelstorienė Lietuvių k. Vyr. mokyt.  
Auksė Zavickienė Lietuvių k. Metod.  
Laimutė Blaškevičienė Matematika Vyr. mokyt.  
Ingrida Brazauskienė Matematika Metod.  
Zina Šiaulienė Matematika Ekspert.  
Eglė Jasutė Matematika Vyr. mokyt.  
Rasa Kairevičienė Matematika Metod.  
Danguolė Kasinskienė Matematika Metod.  
Leonidas Abaris Muzika Vyr. mokyt.  
Dovilė Mačiukaitė-Krasauskienė Muzika Vyr. mokyt.  
Renata Marcinkutė-Lesieur Koncertmeisterė -  
Juozapas Labokas Pilietiškumo pagrindai Mokyt. (neat.)  
Faustas Meškuotis Pilietiškumo pagrindai Vyr. mokyt.  
Arnaud Parent Prancūzų k. Mokyt.  
Ieva Labokienė Psichologė - laikinai nedirba
Justina  Petronytė Psichologė -  
Vida Lipskytė Retorika Ekspert.  
Ana Jankelevič Rusų k. Ekspert.  
Danguolė Kazlauskienė Skait. vedėja -  
Julija Minauskienė Soc. pedagogė Ekspert.  
Erika Jokšaitė Soc. pedagogė Soc. ped.  
Kristina Piekautaitė Šokiai Mokyt.  
Eugenija Sutkutė-Toliušienė Teatras Mokyt.  
Vida Lipskytė Teatras Ekspert.  
Daiva Brazdeikienė Technologijos Metod.  
Rasa Jurkuvėnienė Technologijos Metod.  
Marius Narvilas Technologijos Vyr. mokyt.  
Vaiva Šulinskienė Technologijos Mokyt.  
Lina Jakučionienė Tikyba Metod.  
Daiva Sadauskienė Tikyba Mokyt. laikinai nedirba
Vytautas Sadauskas, SJ Tikyba Metod.  
Artūras Sederevičius, SJ Tikyba Vyr. mokyt.  
Algimantas Gudaitis, SJ Tikyba Mokyt.  
Milda Vitkutė Tikyba Mokyt.  
Lina Čepienė Vokiečių k. Mokyt.  
Lina Charašauskienė Vokiečių k. Vyr. mokyt.  
Ulrike Jansen Vokiečių k. Mokyt.  
Alma Prakaitytė Vokiečių k. Metod.  
Janina Robert Vokiečių k. Mokyt.  
Odeta Žakienė Vokiečių k. Metod.  
Sigita Žurauskienė Vokiečių k. Metod.  

Neformalus ugdymas

​​

Vardas Pavardė Pareigos/mokomasis dalykas Kvalifikacija Pastabos
Eduardas Juška Matematika Metod.  

 

Atnaujinta: 2018-10-04