Mokytojai

Gimnazijoje dirbantys mokytojai 

Vardas Pavardė Pareigos/mokomasis dalykas Kvalifikacija Pastabos
Milda Ambrazaitienė Anglų k. Vyr. mokyt. laikinai nedirba
Goda Sungailaitė Anglų k. Mokyt. (neat.)  
Robertas Bitinas Anglų k. Vyr. mokyt.  
Lina Charašauskienė Anglų k. Vyr. mokyt.  
Daina Gabrielsson Anglų k. Vyr. mokyt.  
Irena Januškevičiūtė Anglų k. Metod.  
Gytė Kiesienė Anglų k. Vyr. mokyt.  
Dalia Siniauskienė Anglų k. Metod.  
Rūta Tolvaišienė Anglų k. Vyr. mokyt.  
Agnė Vaivadaitė Anglų k. Vyr. mokyt.  
Laura Žalnierukynaitė Anglų k. Mokyt.  
Danutė Butkienė Bibliot. vedėja -  
Loreta Gudonytė-Šuksterienė Biologija Vyr. mokyt.  
Simas Ignatavičius Biologija Mokyt.  
Jolanta Jakšienė Biologija Vyr. mokyt.  
Rasa Jurkuvėnienė Biologija Mokyt.  
Jurgita Maigytė Biologija Vyr. mokyt.  
Ala Vaicekauskienė Biologija Ekspert.  
Skirmantė Bačinskienė Chemija Metod.  
Rasa Rudzevičienė Chemija Vyr. mokyt.  
Vaiva Šulinskienė Dailė Mokyt. laikinai nedirba
Jolita Pavalkienė Dailė Vyr. mokyt.  
Danutė Bareikienė Ekonomika Metod.  
Gražvydas Pavalkis Filosofija Mokyt.  
Rimantas Butėnas Fizika Vyr. mokyt.  
Antanas Dzimidavičius Fizika Mokyt.  
Stasė Traigienė Fizika Ekspert.  
Loreta Gudonytė-Šuksterienė Geografija Metod.  
Renata Valienė Geografija Vyr. mokyt  
Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė Grafinis dizainas Mokyt.  
Jurgita Damušienė Informatika Mokyt.  
Eglė Jasutė Informatika Vyr. mokyt.  
Jurgita Maigytė Informatika Vyr. mokyt.  
Jūratė Valatkevičienė Informatika Vyr. mokyt.  
Kristina Januškienė Istorija Vyr. mokyt.  
Asta Jovaišienė Istorija Vyr. mokyt.  
Faustas Meškuotis Istorija Vyr. mokyt.  
Ilona Pagalienė Istorija Vyr. mokyt.  
Kornelijus Bortkevičius Kūno k. Mokyt.  
Saulius Cininas Kūno k. Vyr. mokyt.  
Juozapas Algirdas Keršulis Kūno k. Mokyt.  
Vytautas Poliuškevičius Kūno k. Mokyt.  
Danutė Revuckienė Kūno k. Metod.  
Renata Valienė Kūno k. Vyr. mokyt  
Ona Liandsbergienė Kūno k.  Vyr. mokyt.  
Živilė Aleksiūnaitė Lietuvių k. Mokyt.  
Sigutė Balčiūnienė Lietuvių k. Metod.  
Gerlanda Griškevičienė Lietuvių k. Ekspert.  
Dalia Švažienė Lietuvių k. Metod.  
Lina Limontienė Lietuvių k. Metod. laikinai nedirba
Irena Strazdienė Lietuvių k. Vyr. mokyt.  
Digna Navikienė Lietuvių k. Ekspert.  
Roberta Poškaitė Lietuvių k. Mokyt.  
Jūratė Vilčiauskaitė-Smelstorienė Lietuvių k. Vyr. mokyt. laikinai nedirba
Auksė Zavickienė Lietuvių k. Metod.  
Laimutė Blaškevičienė Matematika Vyr. mokyt.  
Ingrida Brazauskienė Matematika Metod.  
Zina Šiaulienė Matematika Ekspert.  
Eglė Jasutė Matematika Vyr. mokyt.  
Rasa Kairevičienė Matematika Metod.  
Danguolė Kasinskienė Matematika Metod.  
Jūratė Valatkevičienė Matematika Vyr. mokyt.  
Leonidas Abaris Muzika Vyr. mokyt.  
Dovilė Mačiukaitė-Krasauskienė Muzika Mokyt.  
Renata Marcinkutė-Lesieur Koncertmeisterė -  
Juozapas Labokas Pilietiškumo pagrindai Mokyt. (neat.)  
Faustas Meškuotis Pilietiškumo pagrindai Vyr. mokyt.  
Erika Sabaliauskaitė Prancūzų k. Mokyt.  
Ieva Labokienė Psichologė -  
Vida Lipskytė Retorika Ekspert.  
Ana Jankelevič Rusų k. Ekspert.  
Danguolė Kazlauskienė Skait. vedėja -  
Julija Minauskienė Soc. pedagogė Ekspert.  
Erika Jokšaitė Soc. pedagogė Soc. ped.  
Kristina Piekautaitė Šokiai Mokyt.  
Eugenija Sutkutė Teatras Mokyt.  
Vida Lipskytė Teatras Ekspert.  
Daiva Brazdeikienė Technologijos Metod.  
Rasa Jurkuvėnienė Technologijos Metod.  
Marius Narvilas Technologijos Vyr. mokyt.  
Vaiva Šulinskienė Technologijos Mokyt. laikinai nedirba
Lina Jakučionienė Tikyba Metod.  
Daiva Sadauskienė Tikyba Mokyt.  
Vytautas Sadauskas, SJ Tikyba Metod.  
Artūras Sederevičius, SJ Tikyba Vyr. mokyt.  
Algimantas Gudaitis, SJ Tikyba Mokyt.  
Lina Čepienė Vokiečių k. Mokyt.  
Lina Charašauskienė Vokiečių k. Vyr. mokyt.  
Ulrike Jansen Vokiečių k. Mokyt.  
Alma Prakaitytė Vokiečių k. Metod.  
Janina Robert Vokiečių k. Mokyt.  
Odeta Žakienė Vokiečių k. Metod.  
Sigita Žurauskienė Vokiečių k. Metod.  

Neformalus ugdymas

​​

Vardas Pavardė Pareigos/mokomasis dalykas Kvalifikacija Pastabos
Irena Strazdienė Folkloras Vyr. mokyt.  
Eduardas Juška Matematika Vyr. mokyt.  

 

Atnaujinta: 2017-11-27