Mokytojai

Gimnazijoje dirbantys mokytojai 

Vardas Pavardė Pareigos/mokomasis dalykas Kvalifikacija Pastabos
Milda Ambrazaitienė Anglų k. Vyr. mokyt.  
Goda Sungailaitė Anglų k. Mokyt. (neat.)  
Robertas Bitinas Anglų k. Vyr. mokyt.  
Lina Charašauskienė Anglų k. Vyr. mokyt.  
Daina Gabrielsson Anglų k. Vyr. mokyt.  
Irena Januškevičiūtė Anglų k. Metod.  
Gytė Kiesienė Anglų k. Vyr. mokyt.  
Dalia Siniauskienė Anglų k. Metod.  
Vilija Liepuonienė Anglų k. Vyr. mokyt.  
Lina Valatkienė Anglų k. Mokyt.  
Jelena Tautkienė Anglų k. Mokyt.  
Danutė Butkienė Bibliot. vedėja -  
Loreta Gudonytė-Šuksterienė Biologija Vyr. mokyt.  
Simas Ignatavičius Biologija Vyr. mokyt.  
Jolanta Jakšienė Biologija Vyr. mokyt.  
Rasa Jurkuvėnienė Biologija Mokyt.  
Jurgita Maigytė Biologija Vyr. mokyt.  
Ala Vaicekauskienė Biologija Ekspert.  
Skirmantė Bačinskienė Chemija Metod.  
Rasa Rudzevičienė Chemija Vyr. mokyt.  
Vaiva Šulinskienė Dailė Mokyt. laikinai nedirba
Jolita Pavalkienė Dailė Vyr. mokyt.  
Valentinas Butanavičius Dailė Metod.  
Danutė Bareikienė Ekonomika Metod.  
Antanas Dzimidavičius Fizika Mokyt.  
Stasė Traigienė Fizika Ekspert.  
Loreta Gudonytė-Šuksterienė Geografija Metod.  
Renata Valienė Geografija Vyr. mokyt  
Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė Grafinis dizainas Mokyt.  
Jurgita Damušienė Informatika Mokyt. laikinai nedirba
Eglė Jasutė Informatika Vyr. mokyt.  
Jurgita Maigytė Informatika Vyr. mokyt.  
Darius Bakšys Informatika Metod.  
Gvidas Tupinis Informatika Mokyt.  
Kristina Januškienė Istorija Vyr. mokyt.  
Asta Jovaišienė Istorija Metod.  
Faustas Meškuotis Istorija Vyr. mokyt.  
Ilona Pagalienė Istorija Metod.  
Mantas Mileris SJ Filosofija Mokyt. (neat.)  
Kornelijus Bortkevičius Fizinis ugdymas Mokyt.  
Rimvydas Leščevičius Fizinis ugdymas Mokyt.  
Juozapas Algirdas Keršulis Fizinis ugdymas Mokyt.  
Danutė Revuckienė Fizinis ugdymas Metod.  
Renata Valienė Fizinis ugdymas Vyr. mokyt  
Ona Liandsbergienė Fizinis ugdymas Vyr. mokyt.  
Živilė Račkauskienė Lietuvių k. Mokyt.  
Sigutė Balčiūnienė Lietuvių k. Metod.  
Gerlanda Griškevičienė Lietuvių k. Ekspert.  
Dalia Švažienė Lietuvių k. Metod.  
Lina Limontienė Lietuvių k. Metod.  
Digna Navikienė Lietuvių k. Ekspert.  
Jūratė Vilčiauskaitė-Smelstorienė Lietuvių k. Vyr. mokyt. laikinai nedirba
Auksė Zavickienė Lietuvių k. Metod.  
Gabrielė Kutelytė Lietuvių k. Mokyt.  
Laimutė Blaškevičienė Matematika Vyr. mokyt.  
Ingrida Brazauskienė Matematika Metod.  
Zina Šiaulienė Matematika Ekspert.  
Eglė Jasutė Matematika Vyr. mokyt.  
Rasa Kairevičienė Matematika Metod.  
Danguolė Kasinskienė Matematika Metod.  
Edita Lučnikovienė Matematika Vyr. mokyt.  
Gabrielė Kutelytė Muzika Mokyt. (neat.)  
Neringa Sidaugaitė Muzika Mokyt. (neat.)  
Dovilė Mačiukaitė-Krasauskienė Muzika Vyr. mokyt.  
Renata Marcinkutė-Lesieur Koncertmeisterė -  
Juozapas Labokas Pilietiškumo pagrindai Mokyt.  
Inga Andrijauskienė Prancūzų k. Metod.  
Ieva Labokienė Psichologė - laikinai nedirba
Valdonė Isiūnaitė Psichologė -  
Vida Lipskytė Retorika Ekspert.  
Ana Jankelevič Rusų k. Ekspert.  
Danguolė Kazlauskienė Skait. vedėja -  
Erika Jokšaitė Soc. pedagogė Soc. ped.  
Kristina Piekautaitė Šokiai Mokyt.  
Eugenija Sutkutė-Toliušienė Teatras Mokyt.  
Vida Lipskytė Teatras Ekspert.  
Daiva Brazdeikienė Technologijos Metod.  
Rasa Jurkuvėnienė Technologijos Metod.  
Marius Narvilas Technologijos Vyr. mokyt.  
Vaiva Šulinskienė Technologijos Mokyt. laikinai nedriba
Lina Jakučionienė Tikyba Metod.  
Daiva Sadauskienė Tikyba Mokyt. laikinai nedirba
Vytautas Sadauskas, SJ Tikyba Metod.  
Algimantas Gudaitis, SJ Tikyba Mokyt.  
Milda Vitkutė Tikyba Mokyt.  
Lina Čepienė Vokiečių k. Mokyt.  
Lina Charašauskienė Vokiečių k. Vyr. mokyt.  
Ulrike Jansen Vokiečių k. Mokyt.  
Alma Prakaitytė Vokiečių k. Metod.  
Janina Robert Vokiečių k. Mokyt.  
Odeta Žakienė Vokiečių k. Metod.  
Sigita Žurauskienė Vokiečių k. Metod.  

Neformalus ugdymas

​​

Vardas Pavardė Pareigos/mokomasis dalykas Kvalifikacija Pastabos
Eduardas Juška Matematika Metod.  
Indrė Miselytė Debatai Mokyt.  
Zheng Wenjing Kinų k. Mokyt.  

 

Atnaujinta: 2019-09-17