Tėvų maldos grupė

Kiekvieną trečiadienį 18.00 val. gimnazijos koplyčioje renkasi tėvų maldos grupė. Mes siekiame prisidėti prie gimnazijos tikslo kurti krikščionišką bendruomenę savo malda, asmeniniu dvasiniu tobulėjimu ir pagalba sielovados komandai.

Į šią maldos grupę kviečiami ir labai laukiami visi tėveliai. Aukime ir stiprinkime mūsų bendruomenę drauge!

Alfa kursas 2018 metais:
- Prasideda pirmą spalio trečiadienį.
- Alfa savaitgalis vyksta iš karto po Vėlinių.
- Kursas baigiamas savaite anksčiau, nei praėjusiais metais. T.y. gruodžio 2-ą savaitę.

Kairos rekolekcijos planuojamos trečią sausio savaitgalį.

Nuo rugsėjo iki spalio vidurio bendrai maldai ir pasidalinimui tėveliai kviečiami trečiadieniais18 val. (gimnazijos koplyčioje).
Kiekvieno mėnesio trečią trečiadienį vyksta šv. mišios, pradžia 18 val.
Po Alfa kurso spalio mėn. vidurio iki gruodžio vid. trečiadienio susitikimai gimnazijos koplyčoje atnaujimai ir tęsiasi visus metus.

Papildomi Kazimiero bažnyčios organizuojami renginiai, paskelbti www.kazimiero.lt

 

Mūsų veikla

Malda už gimnazijos bendruomenę – mokinius, jų tėvelius ir mokytojus, kitus gimnazijos darbuotojus ir geradarius. Kviečiame visą bendruomenę jungtis bendrai maldai. „Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 19-20). Gimnazijos fojė pirmame aukšte stovi maldų intencijų dėžutė. Į ją savo užrašytas intencijas gali mesti visi bendruomenės nariai – mokiniai, tėveliai, mokytojai, kt. darbuotojai. Arba atsiųsti savo intencijas el. paštu: tevumalda@gmail.com

Šv. Mišios kiekvieno mėnesio trečiąjį trečiadienį 18.00 val. gimnazijos koplyčioje. Į jas kviečiame visus suaugusiuosius mūsų bendruomenės narius drauge išgyventi Eucharistijos slėpinį, patikėti Viešpačiui kasdienius džiaugsmus ir rūpesčius, augti dvasiškai ir stiprinti mūsų bendruomenę.  Po Mišių tęsiame bendravimą prie arbatos – aptariame rūpimus dalykus, artimiau susipažįstame vieni su kitais.

Rekolekcijos, seminarai tėvams. Organizuojame rekolekcijas pagal mūsų poreikius vietoje ar su išvykomis į vienuolynus. Jų metu turime galimybę atsinaujinti dvasiškai, artimiau susipažinti su pašvęstuoju gyvenimu, aptarti rūpimas tikėjimo temas. Mūsų gimnazijoje jau sėkmingai startavo seminaras sutuoktiniams „Per juokus į geresnę santuoką“. Taip pat ketiname prisidėti rengiant kitus tėvams aktualius seminarus ir rekolekcijas.

Pagalba rengiant ALFA kursą.  Kiekvienais metais gimnazijoje vyksta Alfa kursas, skirtas visiems suaugusiems bendruomenės nariams, norintiems paprastai ir džiugiai susipažinti su pagrindinėmis krikščioniškomis tiesomis ar atnaujinti savo tikėjimą. Laukiami visi – tiek netikintys ar abejojantys, tiek  siekiantys pagilinti savo tikėjimą.

Pagalba organizuojant Velyknakčio vigiliją gimnazijos stovyklavietėje. Galime drąsiai teigti, jog tai pats džiugiausias, įspūdingiausias, abejingų nepaliekantis gimnazijos renginys ir įvykis, suburiantis ir suvienijantis mūsų bendruomenę, įskaitant visus šeimos narius ir alumnus.


Tai pagrindinė, tačiau tikrai ne visa mūsų veikla. Yra daugybė reikalų ir sumanymų, kuriuos siekiame įgyvendinti bendruomenės labui. „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“ (Lk 10).  Todėl nuoširdžiai kviečiame visus tėvelius nelikti nuošaly, aktyviai įsijunti į bendruomenės veiklą, kad mūsų gimnazija augtų, stiprėtų ir garsėtų ne vien akademiniais pasiekimais, bet ir neštų Gerąją Naujieną į kasdienius žmonių gyvenimus.

VJG tėvų maldos grupė

 

Atnaujinta: 2018-01-12