Tėvų maldos grupė

Tėvų maldos grupė renkasi trečiadieniais 18 val. gimnazijos koplyčioje. Mes siekiame prisidėti prie gimnazijos tikslo kurti krikščionišką bendruomenę savo malda, asmeniniu dvasiniu tobulėjimu ir pagalba sielovados komandai. Į šią maldos grupę kviečiami ir labai laukiami visi tėveliai. Aukime ir stiprinkime mūsų bendruomenę drauge!

Spalio–gruodžio mėnesiais, trečiadieniais vyksta ALFA kursas, kuris keičia įprastą maldos grupės tvarką. Visi norintys kviečiami dalyvauti ALFA kurse, o jau dalyvavę, kviečiami jungtis į savanorystę – malda, pagalba „virtuvėje“ arba grupelių kuravime. Į savanorystę paprastai jungiasi ir maldos grupės nariai.

Mokslo metų laiku (išskyrus spalio–gruodžio mėn.) kartą per mėnesį – trečiąjį trečiadienį gimnazijos koplyčioje 18 val. vyksta šv. Mišios. Į jas kviečiami visi gimnazijos mokinių tėvai, ne tik maldos grupės nariai.

Įėjimas į koplyčią yra pro geležinius vartus, esančius kairėje prie centrinio įėjimo į Šv. Kazimiero bažnyčią. Perėjus kiemą įeiname pro jėzuitų vienuolyno duris. Koplyčia yra rūsyje. Maldos grupės metu prie įėjimo durų pakabiname žibintą su degančia žvake.

Esant užrakintiems vartams ar norint pasiteirauti apie maldos grupę, galima skambinti: 8 699 24862 (Kęstutis), 8 687 26401 (Mindaugas), 8 699 61352 (Aurelija)

Nuoširdžiai kviečiame visus tėvelius nelikti nuošaly, aktyviai įsijungti į bendruomenės veiklą, kad mūsų gimnazija augtų, stiprėtų ir garsėtų ne vien akademiniais pasiekimais, bet ir neštų Gerąją Naujieną į kasdienius žmonių gyvenimus.

 

VJG tėvų maldos grupė

Atnaujinta: 2019-02-14