Ieškome darbuotojų

Ieškome psichologo(-ės)

Kviečiame nuo rugsėjo 1 d. prisijungti prie mūsų bendruomenės!

INFORMACIJA APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ

Įstaigos pavadinimas

Vilniaus jėzuitų gimnazija

Pareigos

Psichologas (-ė). Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Darbo sutarties rūšis

neterminuota

Darbo vieta

Augustijonų g. 5, 01127 Vilnius

Reikalavimai

- ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su psichologijos magistro (edukacinės
ar klinikinės srities) kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
- gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
- puikios lietuvių kalbos žinios;
- ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
- gebėti įvertinti ir padėti spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
- bendradarbiauti su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais;
- remiantis jėzuitų švietimo dokumentais ir švietimą reglamentuojančiais teisės aktais pagal kompetenciją teikti siūlymus ugdymo turiniui formuoti, ugdymo planui sudaryti ir įgyvendinti.

Funkcijos

aktyviai dalyvauti gimnazijos bendruomenės veikloje;
įvertinti mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi, adaptacijos bendruomenėje problemas;
bendradarbiauti su kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
inicijuoti, rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas, dalyvauti mokinių vertybių ugdymo programose.
Darbas su pradinių klasių mokiniais (104 mokiniai).

Darbo laiko norma

0,5 etato

Atlyginimas

1200 € (neatskaičius mokesčių)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 

- Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
- Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
- Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- Psichologo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
- Gyvenimo aprašymas (CV);
- Motyvacinis laiškas.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentus siųsti tik el. paštu el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentų priėmimo laikas

2023 m. birželio 30  iki rugpjūčio 16 d. imtinai.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Planuojamos atrankos pokalbių datos: rugpjūčio 22-23 d.


Vilniaus jėzuitų gimnazija, juridinio asmens kodas 291812440, buveinės adresas Augustijonų g. 5, Vilnius, Jūsų pateiktus duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis naudos konkurso laisvoms pareigybėms užimti tikslais.

Kandidatų pateikiami gyvenimo aprašymai (CV) ir kiti duomenys laisvoms pareigybėms užimti įvykdžius konkursą dėl konkrečios pareigybės yra sunaikinami ir nekaupiami, išskyrus atvejus, jeigu kandidatas pats nurodo, kad sutinka, jog įstaiga kauptų jo duomenis, jeigu atsirastų kita laisva darbo vieta konkursui dalyvauti arba iki to momento, kada kandidatas pateiks prašymą dėl duomenų sunaikinimo.