Projektai

Skaitmeninio raštingumo projektas „Data Literate“

dataliterate logo 1024x445

Vilniaus jėzuitų gimnazija nuo 2021 m. balandžio mėn. kartu su 5 partneriais iš Portugalijos, Ispanijos ir Italijos įgyvendina Erasmus+ projektą „Data Literate: Digital Data Literacy for Education“ (Skaitmeninių duomenų raštingumas švietime). Projektą koordinuoja Vilniaus universitetas.

Projekto veiklos skirtos stiprinti mokytojų, mokyklos vadovų ir mokinių skaitmeninių duomenų raštingumo įgūdžius mokymo(-si) procese.

Projekto metu 16 mokytojų (po 4 iš dalyvaujančių keturių mokyklų-partnerių) dalyvaus specialiai jiems parengtame 6 modulių atvirame internetiniame mokymosi kurse ir naujas žinias išbandys pilotinėse pamokose savo klasėse.

Remiantis pilotinių pamokų rezultatais, bendradarbiaujant visiems projekto partneriams ir dalyviams, bus rengiami skaitmeninių duomenų raštingumo gebėjimų stiprinimo planai mokykloms, taip pat organizuojami viešinimo renginiai, pristatantys projekto rezultatus švietimo bendruomenei (po vieną kiekvienam partneriui).

Projekto trukmė – 24 mėn.

Daugiau apie ši projektą skelbsime šiame puslapyje.

Projektas finansuojamas pagal Europos Komisijos „Erasmus+“ programą pagal kryptį „Strateginė partnerystė reaguojant į Covid-19 situaciją“.

Funded by the Erasmus Programme