Projektai

I-okų technologinių gaminių dizaino projektai

Pristatome pirmųjų VJG gimnazijos klasių metinius technologijų projektus.

Mokiniai, susipažinę su gaminių dizaino principais, pasirenka projekto temą, atlieka idėjų paiešką, projektuoja gaminį bei jį gamina, pasirinkdami tinkamiausias priemones bei medžiagas. Birželio mėnesį pateikiami projekto aprašai, demonstruojami gaminiai ir viešai pristatomi projektai.

Kviečiame susipažinti su 2022-2023 metų Technologijų „Tekstilės ir gaminių dizaino“ bei „Elektronikos/konstrukcinių medžiagų ir gaminių dizaino” projektų pristatymais:

Pristatymų peržiūra