Mažosios katalikų akademijos kursai

Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką, rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą.

Pavasario semestras prasideda 2022 m. sausio mėnesį. 

Šių metų pavasario semestre Mažojoje akademijoje vyks 8 paskaitų ar seminarų ciklai ir pratybos. Srautinės paskaitos vyks nuotoliniu būdu (prisijungiant per nuotolinio mokymo ar bendravimo programą Zoom. Seminarinio tipo užsiėmimai vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijoje (šiems užsiėmimams jų metu būtina turėti Galimybių pasą).

Daugiau informacijos ir registracija

2022 01 10 Mazoji akademija