Tėvų naujienos

Sveikina Tėvų komitetas

Miela gimnazijos bendruomene,
 

sveikiname jus su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais! Linkime vidinės ramybės, susitelkimo, atviro bendravimo bei supratimo, kas iš tiesų yra svarbu.

Apgaubiame jus savo šiluma – dalinamės Tėvų komiteto narių bendrystės džiaugsmu.

Jaukaus ir prasmingo laiko jūsų šeimoms!

Su meile,
Tėvų komitetas

2022 12 19 TK nuotrauka