Tėvų naujienos

Tėvų komiteto veiklos planas

Mieli VJG bendruomenės nariai,

rugsėjo 14 d. įvyko pirmasis šiais mokslo metais Tėvų komiteto posėdis. Susirinko užsidegusi, motyvuota padėti, geros nuotaikos nestokojanti tėvų atstovų bendruomenė.

Posėdyje sutarėme dėl Tėvų komiteto darbo organizavimo, sudarėme Ugdymo, Renginių ir paramos, Iniciatyvų ir projektų veiklos grupes, patvirtinome pradinį veiklos planą.

2023/24 mokslo metais planuojame:

  • plėsti vaikų, mokytojų, tėvų žinias ir sąmoningumą psichoaktyvių medžiagų vartojimo srityje, stiprinti prevenciją – tai prioritetinė sritis.
  • bendradarbiauti su VJG organizuojant Ugdymo plane numatytus renginius;
  • talkinti tvarkant Guopstų stovyklavietę rudenį ir pavasarį;
  • surengti Advento vainikų akciją;
  • kartu organizuoti Geradarystės vakarą;
  • prisidėti prie gimnazijos kiemo tvarkymo darbų.

Būsime kartu ir kituose darbuose, kur bus reikalinga mūsų pagalba gimnazijos administracijai, mokytojams, mūsų vaikams. Stengsimės padėti rasti atsakymus į tėvams rūpimus klausimus. 

Dažniausiai užduodami klausimai apie gyvenimą gimnazijoje pateikiami suvestinėje (DUK), VJG dienyne. Neradę rūpimų atsakymų, prašome kreiptis į savo klasės atstovą arba rašyti tėvų komitetui el. paštu tevukomitetas@sjedu.lt.

Su visa rugsėjo 14 d. posėdžio medžiaga galite susipažinti 2023 m. rugsėjo 19 d. Tėvų komiteto naujienlaiškyje. Naujienlaiškį kviečiame skaityti kiekvieną antradienį!

Nuoširdžiai,
Jūsų tėvų komitetas

2023 09 20 TK1