Projektai

I-okų technologinių gaminių dizaino projektai

Pirmųjų VJG gimnazijos klasių mokiniai atlieka Technologijų metinius projektus: kuria, projektuoja ir gamina pasirinktus gaminius bei pateikia projekto aprašus ir viešai pristato projektus.

Pateikiami 2021-2022 metų Technologijų „Tekstilės ir gaminių dizaino“ bei „Elektronikos/konstrukcinių medžiagų ir gaminių dizaino” projektų pristatymai.

Atidaryti