Tėvų komitetas

Tėvų komiteto funkcijos:

  • koordinuoja visų klasių komitetų veiklą, padeda klasės auklėtojams ir Gimnazijos administracijai spręsti iškilusias organizacines, ūkines ir finansines problemas;
  • kartu su Gimnazijos sielovados grupe rūpinasi sielovadinės pagalbos teikimu tėvams;
  • padeda Gimnazijos direktoriui spręsti iškilusias problemas.
     

 

Atnaujinta: 2020-11-10