Projektai

Mokytojai mokėsi Italijoje

Mokinių žiemos atostogų metu grupė VJG mokytojų vyko į Erasmus+ kursus Florencijoje, Italijoje, orientuotus į STEAM kompetencijų tobulinimą.

Pradinių klasių mokytojos Inesa Gasianec, Neringa Micutaitė ir Margarita Sachanevičienė dalyvavo kursuose apie klasės valdymą – buvo nagrinėjama, kas kelia mokinių motyvaciją, mokytasi naujausių mokymo(si) metodikų, diskutuota apie „apverstos klasės“ metodikos pritaikymo galimybes. Kursų dalyvės praturtino savo žinias apie kūrybiškas mokinių vertinimo, įsivertinimo ir atsiskaitymo formas, pritaikomas skirtingų mokymosi stilių ir gebėjimų mokiniams.

Biologijos mokytojai Ala Vaicekauskienė ir Simas Ignatavičius bei chemijos mokytoja Skirmantė Bačinskienė dalyvavo skaitmeninio raštingumo kursuose, orientuotuose į melagienų atpažinimo ir atsparumo joms gebėjimus taip pat naujausių dirbtinio intelekto įrankių pritaikymo ugdymo procese galimybes.

Aplankytos ir istorinės Florencijos - Renesanso lopšio – vietos: Florencijos Švč. Mergelės Marijos Gėlių katedros pastatų kompleksas, senasis Ponte Vecchio tiltas, Uficių ir Akademijos meno galerijos.

 2024 02 27 Mokytojai europass florence 2 2024 02 27 Mokytojai europass florence 3 2024 02 27 Mokytojai europass florence 1