Projektai

Šv. Ignaco keliais Romoje

Vasario 16-23 d. gimnazijos mokytojos – pradinių klasių mokytoja Skaidra Narkevičienė, pailgintos grupės mokytoja Nijolė Zenkevičiūtė, tikybos mokytoja Daiva Sadauskienė ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytoja Lina Limontienė – keliavo Šv. Ignaco keliais Romoje. Tai svarbi dalis vertybinio ir dvasinio udymo(si) programos „Ignaciškoji lyderystė“ mokymų, trunkančių visus mokslo metus ir apjungiančių Vilniaus, Kauno bei Šiaulių jėzuitų mokyklų mokytojus ir kitus darbuotojus. 

Per savaitę kartu su programos vadovais – t. Vytautu Sadausku SJ ir Vilma Šliužaite (KJG)  aplankyta daugiau nei 15 bazilikų ir bažnyčių, Koliziejus, Šventieji laiptai, Vatikanas, Šv. Ignaco kambarėliai, Šv. Kaliksto katakombos, Tivolio ir Castel Gandolfo miesteliai. Laikytos Šv. Mišios ypatingose vietose: lietuvių koplyčioje Šv. Petro Bazilikoje Vatikane, Šv. Pauliaus Bazilikoje, Šv. Ignaco kambarėliuose, katakombose. Piligriminės kelionės metu patirtas nuoširdžios ir auginančios bendrystės su kolegomis tiek iš VJG, tiek iš kitų mokyklų džiaugsmas.

2024 02 Roma VJG delegacija 2024 02 Vatikanas visi